Facebook Petra Nuzdorfer

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FOTOGRAFSKE STORITVE PETRA NUZDORFER S.P.

1. člen

Mali čudež narave je ime oz. psevdonim, pod katerim deluje fotografinja Petra Nuzdorfer, samostojna podjetnica, registrirana za opravljanje fotografske dejavnosti. Fotografinja je specializirana za fotografiranje nosečnic, novorojenčkov, dojenčkov ter družin.
Fotografiranje poteka le po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte na naslovu info@petranuzdorfer.com, po izpolnitvi obrazca na spletni strani www.malicudez.com, medmrežju Facebook/Mali čudež narave ali preko telefona na številki: 040/171-781, in sicer od ponedeljka do petka od 08.00 do 14:00 ure, izjemoma tudi ob sobotah.
Fotografinja deluje v poslovnem prostoru - studiu Ljubljana Črnuče (GTC, I. nadst., št. 30) na naslovu Brnčičeva 13, Črnuče, ki je posebej opremljen za umirjeno fotografiranje vaših/-ega otrok/-a, po predhodnem dogovoru se skupaj z vami in vašim/-i otrokom/-ci odpravi tudi na fotografski potep po naravi.

 

2. člen

Pred fotografiranjem vaših/-ega otrok/-a je zaradi njihove/njegove mladoletnosti potrebno pisno soglasje njihovih/njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov.
Prav tako je potrebno pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok v primeru objave fotografij otrok na medmrežju Facebook/Mali čudež narave ali na spletni strani www.malicudez.com, izključno v promocijske namene Malega čudeža narave.

 

3. člen

Med fotografiranjem otrok/-a je obvezna prisotnost njihovih/njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za varnost svojih/-ega otrok/-a.

 

4. člen

Šteje se, da je z naročilom storitve fotografiranja pri fotografinji Petri Nuzdorfer po seznanitvi z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila sklenjena podjemna pogodba. Cene storitev so objavljene na spletni strani www.malicudez.com. Stranka po koncu fotografiranja prejme račun oz. v primeru fotografiranja v naravi, prejme stranka račun po pošti. Na računu je navedena opravljena storitev ter cena storitve. Plačilo je potrebno opraviti najkasneje v roku 8 dni od prejema računa. Možni so naslednji načini plačila: neposredno po fotografiranju gotovinsko plačilo celotne kupnine ali v roku 8 dni nakazilo na TRR račun: SI56 6100 0001 1200 840, odprt pri Delavski hranilnici d.d..
Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnega fotografiranja.

 

5. člen

Po opravljenem fotografiranju prejme naročnik elektronsko sporočilo z navodilom za prevzem fotografij. Naročnik prejme uporabniško ime in geslo, s katerima lahko preko spletne strani www.malicudez.com dostopa do fotografij, ki jih fotografinja pripravi v roku od 14 do 30 dni od oprave fotografiranja oz. po dogovoru. V sporočilu je tudi navedeno, da lahko naročnik poda svoje mnenje o fotografiranju, ki je objavljeno na spletni strani www.malicudez.com, v primeru soglasja se objavijo imena (brez priimka) naročnika/-ov, kraj ter imena otroka/otrok.

 

6. člen

Fotografinja Petra Nuzdorfer opravlja fotografiranja tudi v naravi. V kolikor poteka fotografiranje v Ljubljani, se ne računajo potni stroški. Za fotografiranje izven Ljubljane plača naročnik potne stroške v višini 0,37 EUR/km, pri čemer se upošteva najhitrejša možna pot.

 

7. člen
Darilni bon lahko koristi le upravičenec, ki je označen na bonu. Fotografiranje poteka po dogovoru v poslovnih prostorih ali v naravi. Bon se lahko koristi v 12 mesecih od dneva nakupa, rezervacijo mora upravičenec opraviti 3 mesece pred iztekom bona. Za prepozno rezervacijo, torej kasneje kot 3 mesece pred iztekom bona fotografinja ne odgovarja. Če pa je darilnemu bonu že pretekel čas koriščenja pa darilni bon propade brez izjem. Menjava bona za gotovino ni možna.

 

8. člen

Avtorica vseh fotografij je Petra Nuzdorfer, kar pomeni, da v trenutku nastanka fotografije pridobi avtorsko pravico. Fotografinja posnete fotografije računalniško obdela ter jih nato pod pogoji iz tega člena preda naročniku storitve. Fotografinja obdrži na svojem avtorskem delu vse moralne avtorske pravice, na naročnika storitve pa neizključno, za območje Slovenije in za ves čas trajanja avtorskopravnega varstva prenese del materialnih avtorskih pravic in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno privatno in drugo lastno uporabo, vključno s pravico do shranitve fotografij v elektronski obliki, ter pravico dajanja fotografij na voljo javnosti (npr. objava na medmrežju Facebook) za nekomercialne namene, pri čemer je pri objavi potrebno navesti avtorstvo z oznako »© Mali čudež narave«. V primeru dajanja fotografij na voljo javnosti za komercialne namene je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje avtorice.

 

9. člen
V primeru višje sile (okvare strojne opreme, izgube ali kraje fotografske opreme), ki bi se pripetila med fotografiranjem ,med obdelovanjem fotografij ali med prenosom fotografij ter v posledici katere naročnik storitve ne bi prejel fotografij, se fotografinja Petra Nuzdorfer, kljub dejstvu, da za navedeno situacijo ni kakorkoli krivdno odgovorna, zaveže naročniku storitve povrniti vplačani znesek.

 

10. člen

Fotografinja spoštuje zasebnost otrok/-a in njihovih/njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na podlagi tega vprašalnika, varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Fotografinja osebnih podatkov otrok/-a in njihovih/njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov ne bo uporabljala za drug namen kot izključno za kvalitetno izvajanje fotografiranja, posredovanje fotografij naročniku, komunikacijo z naročnikom ter obveščanje naročnikov o novostih oz. ugodnostih. Osebni podatki se shranjujejo trajno oz. vse dokler naročnik storitve ne zahteva prenehanja uporabljanja osebnih podatkov za namene obveščanja o novostih oz. ugodnostih. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika fotografinja osebnih podatkov otrok, staršev oz. zakonitih zastopnikov ne bo posredovala tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljala v druge namene, kot so navedeni v tem členu. S podpisom vprašalnika starši oz. zakoniti zastopniki otrok jamčijo za pravilnost in zakonitost posredovanja podatkov.

 

11. člen

Fotografinja Petra Nuzdorfer si bo prizadevala, da bodo uresničena vsa vaša pričakovanja glede fotografiranja. V primeru kakršnih koli težav si bo prizadevala, da bomo spor rešili po mirni poti. Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, bo za odločitev pristojno sodišče.

 

12. člen

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na vprašalniku, na spletni strani www.malicudez.com in v poslovnih prostorih v poslovni stavbi Ljubljana Črnuče (GTC, 1. nadst., št. 30) na naslovu Brnčičeva 13, Črnuče. Starši oz. zakoniti zastopniki otrok so s podpisom vprašalnika, oddajo spletnega obrazca na spletni strani www.malicudez.com, sklenitvijo pogodbe ali z vstopom v poslovne prostore v poslovni stavbi Ljubljana Črnuče (GTC) seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezujejo spoštovati.

Fotografinja Petra Nuzdorfer si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.