Facebook Petra Nuzdorfer

Zapisi iz dnevnika

T & G v pričakovanju - 22. Julij 2013
Mai 6 dni - 19. Julij 2013
Bea 7 dni - 18. Julij 2013
Jakob 12 dni - 17. Julij 2013
Žiga 14 dni - 17. Julij 2013
K & S v pričakovanju - 16. Julij 2013
Erazem 7 dni - 15. Julij 2013
Primož in Ana 14 dni - 11. Julij 2013
A & M v pričakovanju - 10. Julij 2013
Maj 5 dni - 9. Julij 2013

Strani